top of page

Сайт вчителя математики Пилипецького ліцею       Мічака В. Ф.

P1011163.JPG
Мічак В.Ф..jpg
Вітаю Вас

на моєму сайті

 

Your details were sent successfully!

  • Круглая иконка Facebook
  • Круглая иконка Twitter
  • Круглая иконка YouTube
  • Круглая иконка Google+
  • круглая иконка linkedin

Ласкаво просимо !

Сайт вчителя математики Пилипецького ліцею
Unknown Track - Unknown Artist
00:00

1

2

Обраний Україною курс на загальноєвропейську інтеграцію зумовив необхідність реформування всієї системи освіти

 

Концепція  математичної  освіти  України  і  Держстандарт  освітньої  галузі

«Математика»  передбачають  передумови  для  формування  соціальної,

комунікативної, комп’ютерної та інших видів компетентності учнів.

Методика викладання математики перебуває на етапі розроблення оптимальних форм і методів застосування комп’ютерних технологій.

Комп’ютер може використовуватися на всіх етапах: як при підготовці уроку, так і в процесі навчання: при поясненні нового матеріалу, закріпленні, повторенні, контролі.

 

 

4

5

6

Комп'ютер дозволяє підсилити мотивацію навчання:

 

         шляхом активного діалогу учня з комп'ютером;

•         розмаїтістю й барвистістю інформації (текст + звук + колір + анімація);

•         шляхом орієнтації навчання на успіх (дозволяє довести рішення будь-якого завдання, опираючись на необхідну підказку);

•         використовуючи ігрову форму спілкування людини з машиною;

•         витримкою, спокоєм і «дружністю» машини стосовно учня.

 Уроки з комп’ютерною підтримкою викликають велику зацікавленість учнів

  Використання  комп’ютерних  технологій:  комп’ютерні презентації, комп’ютерне тестування. Програмні засоби використовуються у трьох напрямах:  ілюстративному,  схематичному  та  інтерактивному

 

Обґрунтоване використання комп’ютера сприяє розвитку розумових здібностей дітей, їхньому творчому мисленню в розв’язанні завдань з математики, підвищує інтерес до навчання, сприяє набуттю знань і вмінь.

 

 

Завданнями застосування комп’ютера на уроках математики є:

- забезпечення зворотнього зв’язоку в процесі навчання;

- підвищення унаочності навчального процесу;

- пошук інформації із різноманітних джерел;

- індивідуалізація навчання;

- моделювання досліджуваних процесів або явищ;

- організація колективної й групової роботи;

- здійснення контролю за навчальними досягненнями
bottom of page